PARKING - Kraljevi Cardaci

PARKING

https://kraljevicardaci.com/wp-content/uploads/2023/12/Cenovnik_parking-2.jpg

Napominjemo Vam da je naš hotel ograničen besplatnim kapacitetima parking mesta.
Unutar našeg kompleksa postoje parking mesta koja se mogu doplatiti:

· Cena otvorenog parking mesta na parkingu P1 po danu – 800 dinara

· Cena otvorenog parking mesta na parkingu P2 po danu – 800 dinara

· Cena otvorenog parking mesta na parkingu P3 po danu – 600 dinara

· Cena garažnog parking mesta po danu – 1.300 dinara

PARKING

Napominjemo Vam da je naš hotel ograničen besplatnim kapacitetima parking mesta.
Unutar našeg kompleksa postoje parking mesta koja se mogu doplatiti:

· Cena otvorenog parking mesta na parkingu P1 po danu – 800 dinara

· Cena otvorenog parking mesta na parkingu P2 po danu – 800 dinara

· Cena otvorenog parking mesta na parkingu P3 po danu – 600 dinara

· Cena garažnog parking mesta po danu – 1.300 dinara