Čardaci 2 - Kraljevi Cardaci

Čardaci 2

https://kraljevicardaci.com/wp-content/uploads/2019/11/pesacke-staze-2.jpg

 • Smeštena na severnoj strani
 • Pretežno šumska staza koja vodi kroz šume smrče i bukve
 • Pored staze se mogu videti veliki mravinjaci
 • U zavisnosti od meseca, možete naići na divlje jagode, maline, borovnice, pečurke. Ono što ovu stazu čini posebnom to su evropska smrča, šumska širištara, lincura, majski kaćun, borovnica, jarebika, crvena kleka, divizma, zečja soca, divlja malina, divlja jagoda.
 • Na stazi se nalaze velike informativne table Nacionalnog parka i Kraljevih Čardaka na kojima su kratke informacije o biljkama.

 • Opis staze

  Ukupna dužina staze je 6,8 km do sela Lisine i za to vam je potrebno do 3 sata hoda, odakle imate još 2.5km do Čardaka.

  Staza Čardaci 2 je zahtevna i preporučujemo je gostima koji su fizički aktivniji.

Čardaci 2

 • Smeštena na severnoj strani
 • Pretežno šumska staza koja vodi kroz šume smrče i bukve
 • Pored staze se mogu videti veliki mravinjaci
 • U zavisnosti od meseca, možete naići na divlje jagode, maline, borovnice, pečurke. Ono što ovu stazu čini posebnom to su evropska smrča, šumska širištara, lincura, majski kaćun, borovnica, jarebika, crvena kleka, divizma, zečja soca, divlja malina, divlja jagoda.
 • Na stazi se nalaze velike informativne table Nacionalnog parka i Kraljevih Čardaka na kojima su kratke informacije o biljkama.

 • Opis staze

  Ukupna dužina staze je 6,8 km do sela Lisine i za to vam je potrebno do 3 sata hoda, odakle imate još 2.5km do Čardaka.

  Staza Čardaci 2 je zahtevna i preporučujemo je gostima koji su fizički aktivniji.